Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği kapsamında ADR hükümleri çerçevesinde danışmanlık yapmaktayız.

ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor. 

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:
•Gönderen
•Paketleyen
•Yükleyen
•Dolduran
•Taşımacı
•Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
•Alıcı
•Boşaltan
•Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi 

ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülüklere uymayan taraflar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.